MedViz er et formalisert FoU samarbeid mellom Helse Bergen, Christan Michelsen Research (CMR) og Universitetet i Bergen (UiB), innen medisinsk bildeanalyse og visualisering.

Vårt mål er å fremskaffe entydige visuelle beslutningsgrunnlag for diagnostikk og behandling. MedViz vil skape en sterk kjede fra grunnforskning og utdanningsprogrammer til anvendelser innen en lang rekke felt, herunder medisinske anvendelser hvor ny teknologi tas i bruk i klinisk virksomhet.

MedViz vil bidra til utvikling av nye kliniske metoder basert på ny software for visuell analyse, visuell beslutningsstøtte og visuell kommunikasjon. MedViz inkluderer også grunnleggende biomedisinsk translasjonell forskning og forskning innen medisinsk fysikk og signalbehandling.

Samarbeidet involverer en rekke forskningsgrupper innen UiB: Matematisk (Bildebehandlingsgruppen), Informatikk, Fysikk og Teknologi, Biomedisin, Indremedisin, Kirurgiske fag og MIC. På sykehuset er Radiologisk avd, Nasjonalt kompetansesenter for funksjonell MR, Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, Medisinsk avdeling, Nevrologisk avdeling og Avd. for kreft og strålebehandling sentrale aktører. CMR er viden kjent for sine "state-of-the-art" løsninger innen avansert visualisering. Bedrifter som Nordic Neuro Lab og GE Vingmed AS er også viktig.

Gjennom tverrfaglig samarbeid og koordinering av ressurser har MedViz ambisjoner om bringe medisinsk bilde-analyse og visualisering i Bergen opp på topp internasjonalt nivå.

Etter opprettelsen av Mohn Medical Imaging and Visualization Centre (MMIV) er mesteparten av aktiviteten i MedViz flyttet over til MMIV.